Catalogue :: Belgium [Banknotes]

Belgique :: 10000 Francs

Belgique - Banque Nationale de Belgique - 10000 Francs / 2000 Belgas - (1929-1942) - Type 1929
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 10000 Francs - (1992-1997) - Type Baudouin et Fabiola
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 10000 Francs - (1997) - Type Albert et Paola