Catalogue :: Belgium [Banknotes]

Belgique :: 500 Francs

Belgique - Banque Nationale de Belgique - 500 Francs - (1851) - Type 1851
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 500 Francs - (1852) - Type 1852
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 500 Francs - (1852) - Type 1852 (Impression en bleu)
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 500 Francs - (1873-1886) - Type 1869
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 500 Francs - (1887-1908) - Type 1887
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 500 Francs - (1910-1913) - Type 1887
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 500 Francs - (1914-1925) - Type 1887
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 500 Francs / 100 Belgas - (1927-1936) - Type 1887
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 500 Francs / 100 Belgas - (1938-1943) - Type 1887
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 500 Francs / 100 Belgas - (1943) - Type Londres
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 500 Francs - (1944-1947) - Type Dynastie
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 500 Francs - (1952-1958) - Type Centenaire
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 500 Francs - (1961-1975) - Type Van Orley
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 500 Francs - (1980-1981) - Type Meunier
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 500 Francs - (1982-1998) - Type Meunier
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 500 Francs - (1998) - Type René Magritte