Catalogue :: Belgium [Banknotes]

Belgique :: 1000 Francs

Belgique - Banque Nationale de Belgique - 1000 Francs - (1851-1852) - Type 1851
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 1000 Francs - (1853) - Type 1853
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 1000 Francs - (1870-1884) - Type 1869
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 1000 Francs - (1884-1908) - Type 1869 (Suppresion du talon)
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 1000 Francs - (1908) - Type 1869
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 1000 Francs - (1909-1921) - Type 1869
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 1000 Francs - (1919) - Type 1869
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 1000 Francs - (1914) - Comptes Courants
Belgique - Société Générale de Belgique - 1000 Francs - (1915-1918) -
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 1000 Francs - (1922-1927) - Série Nationale
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 1000 Francs / 200 Belgas - (1928-1939) - Série Nationale
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 1000 Francs / 200 Belgas - (1939-1944) - Série Nationale
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 1000 Francs / 200 Belgas - (1944) - Série Nationale
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 1000 Francs / 200 Belgas - (1943) - Type Londres
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 1000 Francs - (1944-1948) - Type Dynastie
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 1000 Francs - (1950-1958) - Type Centenaire
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 1000 Francs - (1961-1975) - Type Mercator
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 1000 Francs - (1980-1996) - Type Gréty
Belgique - Banque Nationale de Belgique - 1000 Francs - (1997) - Type Constant Permeke