Catalogue :: Belgian Congo (1865-1960)

Belgian Congo :: Ruanda-Urundi

Belgian Congo - Ruanda-Urundi - Baudouin I (1951-1993) - 50 Centimes - (1954-1955) - De Bruyn
Belgian Congo - Ruanda-Urundi - Baudouin I (1951-1993) - 1 Franc - (1957-1960) - De Bruyn
Belgian Congo - Ruanda-Urundi - Baudouin I (1951-1993) - 1 Franc - (1952) - De Bruyn
Belgian Congo - Ruanda-Urundi - Baudouin I (1951-1993) - 5 Francs - (1956-1959) - De Bruyn