Auction :: Next Auction 2024

All objects

Chinese Paper Money
China, Republic, Chuan Ren Chun, 2 Tiao of Cash 1931, Yiyang (Hunan)
Chinese Paper Money
China, Republic, De Xing tong, 1 Tiao of Copper Cash 1931, Yiyang (Hunan)
Chinese Paper Money
China, Republic, Ji Yu Sheng, 1000 Cash 1918, Yiyang (Hunan)
Chinese Paper Money
China, Republic, Ji Yu Sheng, 1000 Cash 1918, Yiyang (Hunan)
Chinese Paper Money
China, Republic, Kun Qi Tang, 20 Cents ND, Yiyang (Hunan)
Chinese Paper Money
China, Republic, Li Zhen He, 1 Yuan 1935, Yiyang (Hunan)
Chinese Paper Money
China, Republic, Min Sheng Fu, 5 Chuàn of Cash 1918, Yiyang (Hunan)
Chinese Paper Money
China, Republic, Shen Ji, 30 Cents 1936, Yiyang (Hunan)
Chinese Paper Money
China, Republic, Yu Chang Xiang, 10 Cents ND, Yiyang (Hunan)
Chinese Paper Money
China, Republic, Zhou Huan Wen, 1000 Cash 1934, Yiyang (Hunan)
Chinese Paper Money
China, Republic, Heng Chuan Yung, 300 Cash ND, Gejia Lake, Xuzhou (Jiangsu)
Chinese Paper Money
China, Republic, Shuang Chu Fu, 4000 Cash 1939, Duchang (Jiangxi)
Chinese Paper Money
China, Republic, Jiujiang County Temporary Fractional Currency, 10 Cash 1931, Jiujiang County (Jiangxi)
Chinese Paper Money
China, Republic, Tong Shun He, 200 Cash ND, Yifeng (Jiangxi)
Chinese Paper Money
China, Republic, De Hou Sheng, 10 Copper Coins ND, Zhangshu (Jiangxi)
Chinese Paper Money
China, Republic, Yi Shun Zhang, 10 Cents ND, LingYuan (Rehe )
Chinese Paper Money
China, Republic, Ri Xin Cheng, 600 Units 1932, Anqiu (Shandong)
Chinese Paper Money
China, Republic, People's Currency, 50 Cents 1939, Anqiu 2nd District (Shandong)
Chinese Paper Money
China, Republic, Chu Pao Yin Lou, 20 Cents 1938, Ayibei (Shandong)
Chinese Paper Money
China, Republic, Chu Pao Yin Lou, 30 Cents 1938, Ayibei (Shandong)