Auction :: Next Auction 2024

China, Republic, Guang Yi Yuan, 3 Tiao of Beijing Cash ND, Hejian (Hebei)

Chinese Paper Money
China, Republic, Guang Yi Yuan, 3 Tiao of Beijing Cash ND, Hejian (Hebei)Description

Chinese Paper Money, China, Republic, Guang Yi Yuan, 3 Tiao of Beijing Cash ND, Hejian (Hebei)

China, Republic, Guang Yi Yuan, 3 Tiao of Beijing Cash ND, Hejian (Hebei). Remainder. Private issue.