Auction :: Next Auction 2024

China, Republic, De Yuan Hao, 1 Yuan 1937, Hejian (Hebei)

Chinese Paper Money
China, Republic, De Yuan Hao, 1 Yuan 1937, Hejian (Hebei)Description

Chinese Paper Money, China, Republic, De Yuan Hao, 1 Yuan 1937, Hejian (Hebei)

China, Republic, De Yuan Hao, 1 Yuan 1937, Hejian (Hebei). Private issue.