Auction :: Next Auction 2024

All objects

World - Chile - Republic (1818-date)
Visit of President of Brazil Fernando Henrique Cardoso
World - French Indochina - Third Republic (1870-1940)
Specimen Pattern Piastre 1931 (Paris mint)
Chinese Paper Money
China, Empire, Ta Ch'ing Pao Ch'ao, 1000 Cash Year 7 (1857)
Chinese Paper Money
China, Empire, Ta Ch'ing Pao Ch'ao, 2000 Cash Year 8 (1858)
Chinese Paper Money
China, Empire, Zhang Zhong Li, 200 Cash 1875, Wanzai (Jiangxi)
Chinese Paper Money
China, Empire, Li Lin Jie, 20 Cash ND (Early 1900s), (Hunan)
Chinese Paper Money
China, Empire, Li Lin Jie, 20 Cash ND (Early 1900s), (Hunan)
Chinese Paper Money
China, Empire, Li Lin Jie, 50 Cash ND (Early 1900s), (Hunan)
Chinese Paper Money
China, Empire, Ta-Ching Government Bank, 10 Dollars ND (1910)
Chinese Paper Money
China, Republic, Zhao Yuan Fang, 1000 Cash 1940, Su County (Anhui)
Chinese Paper Money
China, Republic, Nung Ming Exchange Bureau, 20 Cents 1927, Huifeng (Fujian)
Chinese Paper Money
China, Republic, Peng Heng Chun, 30 Cents 1930, Pingnan (Fujian)
Chinese Paper Money
China, Republic, Kee Kwan Motor Road Co. Ltd., 10 Cents 1933, Zhongshan County (Guangdong)
Chinese Paper Money
China, Republic, Yi Ju Gong, 10 Tiao in Coins ND, Changli (Hebei)
Chinese Paper Money
China, Republic, Wan Ching Hsiang, 30 Cents 1930, Fuping County (Hebei)
Chinese Paper Money
China, Republic, Qingchang - Grain Store, 10 Cents 1920s, Gaocheng (Hebei)
Chinese Paper Money
China, Republic, De Yuan Hao, 1 Yuan 1937, Hejian (Hebei)
Chinese Paper Money
China, Republic, Fu Xing Cheng, 1 Tiao of Beijing Cash ND, Hejian (Hebei)
Chinese Paper Money
China, Republic, Guang Yi Yuan, 3 Tiao of Beijing Cash ND, Hejian (Hebei)
Chinese Paper Money
China, Republic, Shun Xing He, 3 Tiao of Beijing Cash = 48 Copper Coins ND, Hejian (Hebei)