Auction :: Spring Auction 2023

All objects

Chinese Paper Money
China, Republic, Xinji Town Council, 2 Chiao 1938, Xinji (Hebei)
Chinese Paper Money
China, Republic, Ji County Financial Committee, 5 Yuan 1937, Ji County, 4th District (Hebei)
Chinese Paper Money
China, Republic, Harbin General Chamber of Commerce, 3 Yuan 1919, Harbin (Heilongjiang)
Chinese Paper Money
China, Republic, Tian Yi-tang Pharmacy Clinic, 2 Yuan ND (1932-1945), Harbin (Heilongjiang)
Chinese Paper Money
China, Republic, Biyang County Commerce Association, Hua Sheng Bank, 1 Chuan (1000 Cash) ND, Biyang County (Henan)
Chinese Paper Money
China, Republic, Xiang Xing-hao, 1 Chuan (1000 Cash) 1925, Mayi (Hubei)
Chinese Paper Money
China, Republic, Yu He Xiang, 2 Chuan (2000 Cash) 1929, Mayi (Hubei)
Chinese Paper Money
China, Republic, Yangsong Long Distance Bus Stock Company Limited, 1 Chuan (1000 Cash) ND, Yangsong (Hubei)
Chinese Paper Money
China, Republic, Liu Deng Ming, 1 Chuan (1000 Cash) 1917, Anhua County (Hunan)
Chinese Paper Money
China, Republic, Liu Yu Xing, 5 Chiao ND, Anhua County (Hunan)
Chinese Paper Money
China, Republic, Taching Boiler Factory, 1 Chiao 1933, Anhua County (Hunan)
Chinese Paper Money
China, Republic, Yang He Yuan, 1 Chuan (1000 Cash) 1933, Anhua County (Hunan)
Chinese Paper Money
China, Republic, Zheng Xing Long, 1 Yuan 1929, Anhua County (Hunan)
Chinese Paper Money
China, Republic, Changsha City Bank, 2 Fen (5 Fen) 1949, Changsha City (Hunan)
Chinese Paper Money
China, Republic, Tong De Qing, 1 Chiao ND, Li Xi (Hunan)
Chinese Paper Money
China, Republic, Yu Tong Yuan-zhuang, 1 Chuan (1000 Cash) 1918, Taoyuan County (Hunan)
Chinese Paper Money
China, Republic, Xiangtan Commerce Society, 20 Cash 1917, Xiangtan (Hunan)
Chinese Paper Money
China, Republic, De Xing Ju, Antimony Mining Company, Zhangxi Village, 200 Cash 1917, Yiyang (Hunan)
Chinese Paper Money
China, Republic, Rong Hua Yu, 1 Tiao (1000 Cash) 1936, Yiyang (Hunan)
Chinese Paper Money
China, Republic, Rong Hua Yu, 2 Chiao ND, Yiyang (Hunan)