Auction :: Spring Auction 2023

China, Republic, Liu Ho Kou Coal Mine Wage Note, 1 Chiao 1933, Liuhegou (Liu Ho Kou) (Hebei)

Chinese Paper Money
China, Republic, Liu Ho Kou Coal Mine Wage Note, 1 Chiao 1933, Liuhegou (Liu Ho Kou) (Hebei)Description

Chinese Paper Money, China, Republic, Liu Ho Kou Coal Mine Wage Note, 1 Chiao 1933, Liuhegou (Liu Ho Kou) (Hebei)

China, Republic, Liu Ho Kou Coal Mine Wage Note, 1 Chiao 1933, Liuhegou (Liu Ho Kou) (Hebei). Uncirculated.