Auction :: Spring 2022 - Session 1

All objects

Chinese Paper Money
China, Hangzhou, Fang Li Da Tea House, 1 cent ND, Hangzhou (Zhejiang)
Lot: 81 Starting: 40€
Chinese Paper Money
China, Hanwang National Farm, 50 Cents July 1957, Wangcheng (Hunan)
Lot: 82 Starting: 40€
Chinese Paper Money
China, Harbin, 2 Cents 1949, Harbin (Heilongjiang), Majia Police Station
Lot: 83 Starting: 40€
Chinese Paper Money
China, Harbin, 20 Cents 1949, Harbin (Heilongjiang)
Lot: 84 Starting: 40€
Chinese Paper Money
China, Harbin, 30 Cents 1949, Harbin (Heilongjiang)
Lot: 85 Starting: 40€
Chinese Paper Money
China, Harbin, 50 Cents 1949, Harbin (Heilongjiang)
Lot: 86 Starting: 40€
Chinese Paper Money
China, Heng He, 30 Units (Copper coins) ND, Guo (Guoyangzhen) (Shanxi)
Lot: 87 Starting: 40€
Chinese Paper Money
China, Heng Shun Dong, 2 Strings (20 Cents) 1931, Huang (Shandong)
Lot: 88 Starting: 40€
Chinese Paper Money
China, Heng Shun Dong, 500 Cash 1920, Anyi (Shanxi)
Lot: 89 Starting: 40€
Chinese Paper Money
China, Heng Tung Exchange Co., 20 Cents August 1926
Lot: 90 Starting: 40€
Chinese Paper Money
China, Heng Xing Yuan, Linqu County, 10 Cents 1931
Lot: 91 Starting: 40€
Chinese Paper Money
China, Hong Xiang Yong, 1000 Cash 1927, Yantai (Shandong)
Lot: 92 Starting: 40€
Chinese Paper Money
China, Hong Xing Yong, 1 String (1000 Cash) 1925, Zhaoyuan (Shandong)
Lot: 93 Starting: 40€
Chinese Paper Money
China, Hsi Hsia Chuang Tsun, Jen Sheng Te, 2000 Units 1926
Lot: 94 Starting: 40€
Chinese Paper Money
China, Hsieh Shun, 10 Cents 1931
Lot: 95 Starting: 40€
Chinese Paper Money
China, Hsien Li Cheng, 1 Yuan 1930
Lot: 96 Starting: 40€
Chinese Paper Money
China, Hsin Yung Chuan, 5 Dollars 1927
Lot: 97 Starting: 40€
Chinese Paper Money
China, Hua Bian Zhuang Bank, Hua-Mei Factory, Laizhou, 2 Jiao 1935
Lot: 98 Starting: 40€
Chinese Paper Money
China, Hua Cheng Money Shop, 25 coins (10 Cash per coin) ND, Renqiu (Hebei (Zhili))
Lot: 99 Starting: 40€
Chinese Paper Money
China, HuaShan, 1 Yuan 1940, Muping (Shandong)
Lot: 100 Starting: 40€